top of page
Crafting Desk

Støtt oss

Klubben har sidan oppstart investert mykje i utstyr og lokaler. Dette har vi fått økonomisk støtte til av mange generøse gjevarar. No skal vi fokusere på drift og må sikre at vi har eit trygt økonomisk grunnlag i botnen, m.a. for å betale husleige i Reodorgarasjen. Her vil sponsorar  framleis vere viktige. Som privatperson kan du bli støttemedlem privat og betale via Vipps. Som bedrift kan du støtte oss gjennom ulike pakkar som du kan lese meir om her, då vil du få tilsendt faktura på avtalt beløp. 

PRIVATPERSON

Støttemedlem  privat

Som støttemedlem er du med på å finansierer eit viktig tilbod til born og unge i bygda. Kanskje er du og med og sikrar at viktige næringar i framtida får kompetent arbeidskraft. Alle vaksne støttemedlemmar kan få lov å låne Reodorgarasjen til eige bruk, etter nærare avtale.

 

Kr 300,- pr.år. 

Vipps #911658

BEDRIFT

Månadens  husleigesponsor

Vi profilerer bedrifta spesielt i 1 mnd. på facebook på og i omtale når vi har aktivitet. Ellers synlighet på nettside og anna materiell som vert laga gjennom året.

 

Kr 8000,- pr.år. 

Vert fakturert etter avtale. 

BEDRIFT

Tilpassa avtale

Du kan vere med å støtte oss med valfritt stønadsbeløp, med eller utan synlighet.Vi blir samde om korleis det skal gjerast.

 

Pris etter avtale. 

Vert fakturert etter avtale. 

BEDRIFT

Støttemedlem bedrift

Som støttemedlem er du med på å finansierer eit viktig tilbod til born og unge i bygda. Kanskje er du og med og sikrar at din næring i framtida får kompetent arbeidskraft. 

 

Kr 1000,- pr.år. 

Vert fakturert etter avtale. 

BEDRIFT

Hovudsponsor

Vi profilerer bedrifta gjennom året på nett, facebook, under arrangement og i lokala våre. Logoplassering på sponsortavle i Reodorgarasjen. 

Kan vere samarbeidspart i aktivitetar for klubben. Kan disponere lokala etter nærare avtale.

 

Kr 20 000,- pr.år. 

Vert fakturert etter avtale. 

TA KONTAKT!

Ynskjer din bedrift å bli støtteseplar til Reodorklubben Breim? Ta kontakt med oss på e-post: reodorklubben@breim.no eller med leiar Kristin Sandal på mob: 95285015 

Sykkel Fixie

Våre hovudsponsorar

SSF_Logo_Blå.png
TRYKK enivest horisontal farge.png
bottom of page