top of page

Om oss

Reodorklubben Breim vart stifta 18.mars 2021 av ei interessegruppe i

Breim og har som formål å legge til rette  og fremje interessa for handtverk og yrkesfagleg aktivitet for born og ungdom frå 6 år og oppover. Reodorklubben Breim er ei foreining utan økonomisk formål og er drive på frivillig basis. 

Snekker

BLI MEDLEM

Alle over 6 år kan bli med i Reodorklubben Breim. Det kostar ikkje noko å vere medlem i klubben og alle kostander til aktivitet og materiell skal dekkast av klubben. 

Din innmelding er registrert. Velkomen i Reodorklubben!

Samtykke for publisering

På klubbkveldane våre kan det bli tatt foto

og film av deltakarane. Vi treng samtykke for

å kunne bruke dette på Facebook, nettside

og i andre marknadsføringstiltak. 

Snekkerverktøy

Vi søkjer samarbeidspartnarar

Vi er best ilag, og vil difor gjerne få kontakt med privatpersonar, bedrifter, institusjonar, lag og organisasjonar som har lyst å bidra.

Det kan vere med idear, utstyr, verktøy, materiell, kompetanse, lokaler, økonomiske bidrag eller heilt andre ting. 

Vi vil gjerne høyre frå deg, så ta kontakt! 

Image by Nicolas Thomas

Kvifor Reodoreklubben? 

  • Auka interesse, kunnskap og ferdigheiter til born og unge gjennom praktisk aktivitet og handverk. 

  • Å engasjere ungdom som ikkje interesserer seg for andre aktivitetar. 

  • Auke rekruttering til yrkesfaga og lokalt næringsliv. 

  • At born og unge opplever glede av å skape noko 

  • Styrkje gründerånda 

Arbeidsområde

Styre

Desse sitter i styret i Reodorklubben Breim

Kristin Sandal 

Bjarte Gangeskar

Kent Øystein Hjelle

Pia Elise Kristiansen Støyva

Jan Robin Aaland

To penner på Notebook
bottom of page